Гювеч 5 литра/ м 280а

БЪЛГАРСКА КЕРАМИКА – ВИДОВЕ И ШКОЛИ?


Има три основни школи българска керамика – „Търновка керамика“, „Бусинска керамика“ и „Троянска керамика“. От трите школи най-запазена и развитата като дейност в днешно време е „Троянската керамика“. Останалите две школи българска керамика имат единични представители на майстори грънчари.

Основен фактор по-широкото разпространение на „Троянската керамика“ е наличието на Средното художествено училище по приложни изкуства Венко Кънев (СХУПИ) в гр. Троян, в който град намират реализация повечето от завършилите.

С какво всъщност се отличават отделните школи? Основен разграничител е начина на украса на керамичните съдове. Като за всяка школа те са както следва:

ТЪРНОВСКА ШКОЛА


Авторска изработка и снимка на бижутерка за обеци и накити – www.grunci.com

При тази школа се използва така наречената сграфито техниката за украса на керамичните съдове (т.е. с гравиране). Тази техника е изключително красива и богато орнаментирана, поради което е много енергоемка, а крайния резултат е достоен за дворцова трапеза. Техника включва следните етапи:

 1. Извайване на керамичния съд от глина;
 2. Поливане с ангоба (цветна хума разтворена във вода);
 3. Засъхване на ангобата и съда до восъчно подобна текстура;
 4. Гравиране – отнемане на цветното ангобно покритие, за да се покаже кафявата основа на съда;
 5. Съхнене и изпичане в пещ;
 6. Гледжосване и допълнително оцветяване;
 7. Повторно изпичане в пещ;

БУСИНСКА ШКОЛА


При тази школа се създават съдове с по-богато орнаментиране и извайване на формата. Налични са повече детайли, който придават красотата на керамиката. От друга страна оцветяването е по-обрано и стилизирано. Техника включва следните етапи:

 1. Извайване на керамичния съд от глина;
 2. Моделиране на допълнителните орнаменти (рози, цветя и т.н.);
 3. Поливане с ангоба (цветна хума разтворена във вода);
 4. Съхнене и изпичане в пещ;
 5. Гледжосване и допълнително оцветяване;
 6. Повторно изпичане в пещ;

ТРОЯНСКА ШКОЛА


Гювеч 5 литра/ м 280а
Авторска изработка и снимка на тенджера с Троянска шарка – www.grunci.com

При тази школа се създават съдове с богато преливащи се оцветяване, като шаренето се осъщества чрез хоризонтални въртене на съда и капковидни спуски (капки) на равномерни отстояния. Техника включва следните етапи:

 1. Извайване на керамичния съд от глина;
 2. Моделиране на допълнителните орнаменти (дръжки, ръкохватки, шопка и т.н.);
 3. Поливане с ангоба (цветна хума разтворена във вода);
 4. Шарене с цветни ангоби на хоризонтални успоредни линии;
 5. Шарене с вертикални стичащи се линии;
 6. Преливане с допълнителни иснтрументи;
 7. Съхнене и изпичане в пещ;
 8. Гледжосване с прозрачна глазура;
 9. Повторно изпичане в пещ;

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ АКТУАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА КЕРАМИКА – ГРЪНЦИ.КОМ