Съдове за индукционен котлон

Съдове за индукционен котлон

КЕРАМИЧНИ
СЪДОВЕ ЗА ИНДУКЦИОНЕН
КОТЛОН И ПЕЧКА

КЕРАМИЧНИ СЪДОВЕ ЗА ИНДУКЦИОНЕН КОТЛОН И ПЕЧКА

______________

Високоустойчиви керамични съдове подходящи за индукционни, газови, електрически,

керамични и халогенни котлони, фурна, микровълнова фурна, фризер и

съдомиялна машина.

Високоустойчиви керамични съдове подходящи за индукционни, газови, електрически, керамични и халогенни котлони, фурна, микровълнова фурна, фризер и съдомиялна машина.

ОПИСАНИЕ:


УСТОЙЧИВОСТ

_________

1) от -20ºС до +350ºС градуса по Целзий

2) Висока устойчивост на надраскване и отлюпване на покритието и пригодност за всички видове котлони и печки

ГОТВЕНЕ

_________

1) Равномерно разнасяне на топлината и задържане на влагата в съда

2) Задържа топлината в съда и на ястието по-дълго от обикновените металните съдове

УПОТРЕБА

_________

1) Подходящи за индукционни котлони поради специалното си покритие

2) Подходящи за всички останали видове котлони и печки

НАЛИЧНИ МОДЕЛИ:


ТРУДНО ЛИ СЕ ГОТВИ?


Не, както всички котлони – индукционните котлони разполагат със степени за „нагряване“. В допълнение, употребата на затворен керамичен съд позовлява:

1) Равномерно разнасяне на топлината и задържане на влагата в съда;

2) Задържане на топлината в съда и на ястието за по-дълго от обикновените металните съдове;

БЕЗОПАСНИ ЛИ СА?


Индукционните котлони създават магнитно поле с радиус от 1 до 30 см от ръба на котлона, което е извън физическата дистанция при готвене на изправен човек до кухненския плот.

Индукционните котлони разолагат със система за изключване в случай, че върху котлона няма поставен съд за готвене. В допълнение самия котлон не генерира топлина, но е възможно косвено да има остатъчна топлина от индукциония керамичен съд (който се нагрява), върху самия котлон. Тази им характеристика ги прави изключително безопасни по отношение на пожароопасност.

ЕФЕКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЧЕН ОТПЕЧАТЪК?


Според проучване на Изследователски институт за електроенергетика и сравнение на отделните видове технологии за готвене е създадена следната сравнителна таблица (по-долу). Направени са следните допускания: готвенето се осъществява по веднъж на 5 дни за по 1 час; цените за отделните видове енергия според пазарни цени в България към 04.2022 за битови потребители са 0.22 лв. за kWh и 0.61 лв. за м3 газ; отделеното количество CO2 е средното за страната 340 г за kWh.

Според направеното проучване индукционните котлони имат най-голяма ефективност на използваната енергия (електричество/ газ) и най-малко генериран CO2 (въглероден двуокис) годишно спрямо останалите два вида. Това се дължи на факта, че индукционните котлони оползотворяват 76% от използваната електроенергия за същинското готвене, съпоставено с останалите два вида. Годишната цена за енергия на газов котлон е най-ниска, следвана от индукционен котлон, като разликата е от 3.15 лв. Общата цена за енергия на традиционните електрически котлони значително надхвърля индукционния и газовия котлон.

Технология Ефективност Общо цена за енергия Годишна консумация на енергия Годишно използвана енергия за готвенето Годишно отделяне на CO2 при добиване на енергия
Обикновенен електрически котлон 42% 28.16 лв. 128 kWh 54 kWh 40.96 кг
Индукционен котлон 76% 15.62 лв. 71 kWh 54 kWh 22.72 кг
Газов котлон 30% 12.47 лв. 720 kBtu 216 kBtu 145.44 кг
Технология Ефективност Годишно отделяне на CO2 при добиване на енергия
Обикновенен електрически котлон 42% 40.96 кг
Индукционен котлон 76% 22.72 кг
Газов котлон 30% 145.44 кг

Източник: М. Суини, Дж. Долс, Б. Фортънбъри и Ф. Шарп, Индукционно готвене – технологичен дизайн и оценка, Вашингтон, EPRI, 2014

__________

КЕРАМИЧЕН ИНДУКЦИОНЕН
ТАЖИН

Вземете сега керамичен индукционен тажин за лесно приготвяне на вкусни
ястия на всякакъв вид котлони и по-малко вредно влияние върху природата.

__________

КЕРАМИЧЕН ИНДУКЦИОНЕН
ТАЖИН

Вземете сега керамичен индукционен тажин за лесно приготвяне на вкусни
ястия на всякакъв вид котлони и по-малко вредно влияние върху природата.