Политика за поверителност

1. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

1.1. Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни, „Урбан Мапър“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на продукти и услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

1.2. Информация относно Администратора на лични данни

1.3. Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

1.4. Политика на поверителност

„Урбан Мапър“ ЕООД (за краткост „дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Тази информация е насочена към информирането Ви за всички аспекти на обработването на вашите лични данни от дружеството и правата, които имате във връзка с това обработване.

„Урбан Мапър“ ЕООД предоставя продукти и услуги на своите клиенти, чрез официална интернет страница на дружеството (https://urban-mapper.com/) и онлайн магазин за търговия с керамични изделия (https://grunci.com/) – за краткост „уеб сайтове“ или „уеб сайтовете“. „Урбан Мапър“ ЕООД предоставя продукти и услуги на своите клиенти, чрез дигитални платформи администрирани от дружеството с цел улесняване на комуникацията и други процеси с клиентите на дружеството – за краткост „платформи“ или „платформите“.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл.1. „Урбан Мапър“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставяне на осведомителни бюлетини, информация по запитвания, оферти, ценови предложения, обработка и изпълнение на поръчки, доставка на продукти и услуги, регистрация в наши платформи, администриране на Вашия профил и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на „Урбан Мапър“ ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Урбан Мапър“ ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на „Урбан Мапър“ ЕООД;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл.2. (1) „Урбан Мапър“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването нашите услуги и получаването на нашите продукти, за сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • използването на официалната интернет страница на дружеството (https://urban-mapper.com/);
 • използването на онлайн магазин за търговия с керамични изделия (https://grunci.com/);
 • регистрация и употреба на потребителски профил/и в платформите и/ или уеб сайтовете на дружеството;
 • изпращане на запитвания, заявки, поръчки в платформите и/или сайтовете на дружеството и/или чрез е-мейл и/или чрез телефон посочен в тях;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответния продукт и/или услуга;
 • предоставянето на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, съобщения за нови продукти и услуги и др.;
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти на продукти, услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • абониране за нашите бюлетини в уеб страниците на дружеството;
 • оставяне на коментари под наши статии и продукти, публикувани в уеб страниците на дружеството.

(2) „Урбан Мапър“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Урбан Мапър“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Урбан Мапър“ ЕООД?

Чл. 3. (1) „Урбан Мапър“ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уеб сайтовете и/или платформите на дружеството – целта на тази операция е Вие като потенциален или настоящ клиент на дружеството да имате лесен начин за осъществявана комуникация, запитвания, заявки и поръчки към дружеството;
 • Изпращане на оферти – целта на тази операция е на базата на Ваше запитване дружеството да предостави информация и оферта за изпълнение на услуга и/или предоставяне на продукт;
 • Изпращане на информация за направени от вас поръчки и/или заявки – целта на тази операция е да Ви държим осведомени за статуса на Вашата поръчка/ заявка в т.ч. каква сума дължите за изпълнение, дали поръчката/ заявката се обработва, дали е предоставена на куриер, дали пратката е получена;
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до предоставяне, подобрения, промени, съгласно договора за предоставяне на услугата и/или продукт;
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

(2) „Урбан Мапър“ ЕООД обработва следните категории лични данни за всяка една от целите по чл.3, ал.(1):

 • Име и фамилия;
 • Държава;
 • Адрес;
 • Електронна поща;
 • Телефон;
 • IP адрес.

 (3) „Урбан Мапър“ ЕООД НЕ събира и НЕ обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

(4) Личните данни са събрани от „Урбан Мапър“ ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(6) Дружеството не събира данни на лица под 18 годишна възраст.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „Урбан Мапър“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 3 години. След изтичането на този срок, „Урбан Мапър“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги преведе във вид, в който не могат да се свържат с вашата личност), след изтичането на срока.

(2) „Урбан Мапър“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „Урбан Мапър“ ЕООД или друго.

(3) „Урбан Мапър“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока по чл.4., ал.(1).

(4) „Урбан Мапър“ ЕООД съхранява личните данни на представителите на своите търговски партньори или клиенти за срока на сключения договор, с оглед на легитимния интерес на „Урбан Мапър“ ЕООД, който може да надхвърли условията на сключения договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) „Урбан Мапър“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) „Урбан Мапър“ ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

1.5. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Урбан Мапър“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, чрез искане в свободен текст адресирано до нашето длъжностното лице по защита на личните данни.

(2) „Урбан Мапър“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, не се засяга законосъобразността на обработените данни, които дружеството е извършило до момента.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Урбан Мапър“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „Урбан Мапър“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Урбан Мапър“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, чрез отправяне на искане до длъжностното лице по защита на личните данни на „Урбан Мапър“ ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Урбан Мапър“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Урбан Мапър“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Урбан Мапър“ ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) „Урбан Мапър“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете и писмено искане, изпратено до длъжностното лице по защита на личните данни на „Урбан Мапър“ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди „Урбан Мапър“ ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на „Урбан Мапър“ ЕООД.

(4) „Урбан Мапър“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „Урбан Мапър“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Урбан Мапър“ ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „Урбан Мапър“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Урбан Мапър“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Ако Вие сте предоставили съгласие за обработването на Вашите лични данни или обработката е необходима във връзка с изпълнението на договор сключен с „Урбан Мапър“ ЕООД, Вие можете, след идентифициране пред служител на „Урбан Мапър“ ЕООД да:

 • поискате от „Урбан Мапър“ ЕООД да предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърли към посочен от Вас администратор;
 • поискате от „Урбан Мапър“ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете по всяко време да изтеглите или получите данните в компютърно четим формат, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Урбан Мапър“ ЕООД, чрез искане по имейл.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „Урбан Мапър“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Урбан Мапър“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Урбан Мапър“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако „Урбан Мапър“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „Урбан Мапър“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. „Урбан Мапър“ ЕООД не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл.15а. „Урбан Мапър“ ЕООД може да предостави Вашите лични данни на куриерска или логистична фирма с цел доставка на поръчана от Вас пратка, до посочен от Вас получател, адрес и телефонен номер.

Други разпоредби

Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 17. „Урбан Мапър“ ЕООД запазва правото си да измени Политика на поверителност, чрез публикуване на съобщение на този уебсайт.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Чл. 18. (1) Сайтът на „Урбан Мапър“ ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

(2) Сайтът на „Урбан Мапър“ ЕООД използва аналитични бисквитки. Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics и HotJar). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics и HotJar е 12 месеца.

(3) Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.