Връщане на продукти

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при онлайн покупки

До GRUNCI.COM,

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: